HƯỚNG DẪN NHẬP COUPON/ MÃ GIẢM GIÁ

Các bước nhập coupon/mã giảm giá trên App:

Bước 1: Tại giỏ hàng chọn voucher hoặc nhập mã
Bước 2: Tích chọn 01 Voucher khả dụng
Bước 3: Tích chọn > Áp dụng hoặc Sử dụng Voucher
Bước 4: Kiểm tra Voucher đã được chọn > Tiến hành thanh toán
Bước 5: Kiểm tra Số tiền được giảm giá sản phẩm sau khi áp dụng Voucher > Chọn đặt hàng

1. Trên App

2. Trên Web

Các bước nhập coupon/mã giảm giá trên Website:

Bước 1: Tại giỏ hàng > chọn mã hoặc nhập mã
Bước 2: Áp dụng 01 Voucher khả dụng
Bước 3: Kiểm tra Voucher > Áp dụng
Bước 4: Kiểm tra Voucher đã được chọn thành công, số tiền được giảm
Bước 5: Kiểm tra giá sản phẩm sau khi áp dụng Voucher > Chọn đặt hàng